O terapii:
Co znamená Colon Hydro?

Co znamená terapie Colon-Hydro?

Colon - Hydro - Terapie je léčba a prostředek k prevenci nemocí tlustého střeva proplachováním vodou. Je to zdraví prospěšná a osvěžující procedura, která slouží k péči o tlusté střevo, pomáhá při léčbě zažívacích potíží i různých dalších zdravotních poruch. Tato dokonalá střevní lázeň byla vyvinuta v USA, pro kosmický program NASA a je dnes úspěšně používaná i v západní Evropě. Původně má však tato metoda původ v Evropě. Na začátku tohoto století byl vídeňským lékařem A. Bronchem zkonstruován "enterocklearen", nazývaný později "podvodní střevní lázeň", kdy v průběhu vanové koupele pacient seděl na sedle s trubicí zavedenou do recta, jíž byla přiváděna vyplachovací voda. Současně byla sedací část oplachována vodou. Ze sedla, hermeticky utěsněného k tělu pacienta, odcházel s vodou střevní obsah širokou trubicí se skleněnou vložkou do odpadu. Po naplnění dostatečným množstvím vody se dostavil defekační reflex, pacient se vyprázdnil a plnění se opakovalo. Při jedné koupeli bylo střevo propláchnuto 15-30 litry vody a procedura trvala 30 minut až hodinu. Enterokleaner u nás do praxe zavedl ve 30. letech minulého století MUDr. J. Horák. Prováděl se ve větších městech a zvláště v lázních, např. v Karlových Varech, v Mariánských i Františkových Lázních, Luhačovicích, v Piešťanech, v Kováčové. Čisté tlusté střevo osídleno kvalitní mikroflórou je důležité nejen pro samotnou funkci střeva, ale jak se nám stále častěji ukazuje, i pro mnohé další funkční orgány v našem těle. Vzhledem k anatomickému utváření střeva, je tento orgán náchylný k ulpívání zbytků stravy, které zde mohou setrvávat týdny, měsíce, ba i léta. Toto vede k poškození střevní sliznice a tím dochází k narušení funkce a vstřebávání různých toxických látek, které pak dále tělo poškozují.

Tyto skutečnosti vedly již před mnoha stoletími lékaře k zavedení léčebné metody spočívající v důkladném vyčištění tlustého střeva. Zkušenosti ukázaly, že tato léčba je vhodná pro mnohá onemocnění, která zdánlivě se zažívacím traktem ani nesouvisejí. Můžeme jmenovat například průjmy, zácpy, poruchy trávení, poruchy imunity. Vzhledem k tomu, že podle čínské medicíny je tlusté střevo, plíce a kůže jeden orgán (což se v praxi opakovaně potvrzuje), je tato léčba plně indikována u všech plicních a kožních problémů počínaje prostou vyrážkou, konče závažnými plicními onemocněními.

Psychickým vyjádřením tohoto energetického okruhu bývají deprese a tedy i jako součást léčby této nemoci můžeme tuto terapii zařadit. Ukazuje se nám přímá souvislost mezi střevem a sousedními pohlavními orgány a proto při onemocnění tohoto systému jak u mužů, tak i u žen, s úspěchem tuto metodu používáme. Z dalších onemocnění, u nichž je výplach střeva prospěšný, můžeme jmenovat především zánětlivá gynekologická a urologická onemocnění, dále pak bolesti hlavy, alergie, únavu, kloubní problémy, různá plísňová onemocnění, nadváhu a podobně.