Další produkty a služby:
Pedikom

Pedikom

Nová metoda poskytující mnoho nových možností

Opticko softwarové vyšetření chodidel je vynálezem firmy Pedikom. Byla vypracována na měření rozptylu tlaků, působících na plosky chodidel. Pomocí této metody se získává digitální obraz, který zaznamenává otisky nohou. Rozdílné tlaky se na monitoru zobrazují v podobě reálného barevného snímku.

Přednosti metody:

  • Pořízení digitálního záznamu je časově nenáročné a velmi jednoduché,
  • snímky jsou archivovány,
  • vložky do bot jsou zhotoveny na základě získaného snímku pomocí grafického programu.

V čem spočívá jedinečnost vložek:

  • Jedinečný je systém, kterým se plánují ortopedické vložky do bot,
  • jejich modulová konstrukce,
  • jako i jejich léčebný účinek.

Nabízíme:

  • Unikátní měřící zařízení,
  • individuální ortopedické vložky korigující statické změny nohou,
  • prevenci, případně odstranění řady nemocí pomocí vložek,
  • zbavení bolesti nohou, kolen a zad.

Dr. Bartos Géza, ortoped:

Počítačové vyšetření chodidel již získalo své právoplatné místo v ortopedii. Ve světě funguje mnoho metod, v mnoha případech jsou velice náročné časově i finančně. Technologie výroby ortopedických vložek má ve světě své ojedinělé postavení. Systém zaručuje jeho použití i mimo ortopedické ambulance, kdy je možnost provedení snímkování pomocí asistenta. Získaný snímek je pomocí digitálního nosiče zaslán do centrály. Odborná analýza a posouzení snímku, jakož i jejich sestrojení již zcela probíhá pod odborným lékařským dohledem.

Dr. Schneider Júlia, dětský pediatr:

U dětí v raném věku je nejdůležitějším úkolem pro praktického lékaře zjišťování jejich nemocí. Velmi mi pomohla nabídka ke spolupráci od firmy Pedikom. Tato počítačová metoda poskytuje obrovské množství informací ve velice krátkém časovém horizontu a umožňuje jejich objektivní posouzení. Dětská noha se vyvíjí velice dynamicky. Naším úkolem je včasné zjištění, zda její vývoj probíhá směrem správným anebo směrem vyvolávajícím chorobu a zda bude vyžadovat léčení, cvičení, popřípadě nošení ortopedických vložek. Pomocí obrazu zaznamenaného počítačem je zaručeno včasné odhalení nemoci. Pomocí srovnávání snímků, které již byly v minulosti postupně vyhotoveny, lze velice přesně a objektivně posoudit i její průběh. Všechny údaje včetně snímků jsou zdokumentovány.

Dr. Mátě Jozsef, reflexolog, léčitel, alternativní medicína:

Podle nauky o reflexologii je na chodidle znázorněna horní polovina těla v podobě reflexních zón. Nemoci vyplývající z nesprávné statiky nohou ovlivňují tyto zóny a naopak, nemoci těla se projeví v zónách na chodidle. Jejich zkoumání je umožněno tlakovou analýzou. Tato metoda - ortopresura má velkou budoucnost. Je to reflexologická metoda vypracovaná na základě vyšetření chodidla metodou Pedikom. Tuto metodu snímkování používám pravidelně při své práci. Neznalost chorobných změn ve stavbě chodidla je neodpustitelná také při jejich správném ošetrení. Protože provádím masáže chodidel, snímky zhotovené před započetím masáže mi slouží ke zhotovení diagnostického a terapeutického plánu. Pro mě, jako pro terapeuta, je velice hodnotnou skutečností možnost srovnání snímků zhotovených před a po terapii.